KEBIJAKAN PENGEMBALIAN
  • Hubungi Kami
Anda dapat menghubungi kami apabila ingin melakukan pengembalian atau penukaran produk.
  • Tunjukan Bukti
Pengembalian produk dan dana hanya dapat dilakukan apabila ada cacat produksi yang disertai dengan bukti berupa foto jelas.
  • Batas Waktu Pengembalian
Pengembalian produk dan dana hanya dapat dilakukan dalam batas waktu 3×24 jam setelah barang diterima oleh pelanggan.
  • Penolakan Pengembalian
Kami tidak menerima pengembalian produk yang dikarenakan ketidaksukaan terhadap model atau warna dari produk yang telah Anda beli.
  • Kondisi Produk
 Produk yang dikembalikan harus dalam keadaan seperti semula, baru, berlabel dan belum di pakai. Produk yang tidak memenuhi syarat pengembalian akan dikembalikan lagi ke pelanggan. Kirimkan produk yang ingin ditukar ke alamat kantor kami Eastern Hill Regency Blok D 10 Desa Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung 40614 dengan invoice yang telah ditandai (pilih “Tukar Barang” atau “Kembalikan Uang”). Biaya pengiriman untuk pengembalian barang ditanggung customer. Bila kesalahan pengiriman dilakukan oleh pihak kami, kami akan menanggung seluruh biaya pengiriman. Apabila produk yang dikembalikan atau ingin ditukar telah Sold Out, maka kami akan melakukan pengembalian dana melalui transfer bank.